Trang chủ Kinh tế - Xã hội Thủ tục về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế bị thiệt hại...

Thủ tục về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai

399
0

Cục Thuế tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục hành chính bằng nhiều phương thức tiếp cận trực tiếp, thông qua các phương tiện thông tin… để người nộp thuế nắm bắt, lập hồ sơ gửi đến cơ quan thuế đề nghị được miễn, giảm, gia hạn thuế trong trường hợp bị thiệt hại do thiên tai. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Diệu Hồng – Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.

– Thưa bà, để được gia hạn thời gian nộp thuế về thiệt hại do cơn bão số 12, người nộp thuế phải làm những thủ tục gì?

– Theo quy định, người nộp thuế được gia hạn nộp thuế do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh. Thời gian gia hạn không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Hồ sơ gia hạn gồm: văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế (theo mẫu số 01/GHAN); biên bản kiểm kê giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc UBND cấp xã hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường; hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường. Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có xác nhận.

– Để được miễn tiền thuế chậm nộp, người nộp thuế cần làm gì, thưa bà?
– Người nộp thuế gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn số tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ tại thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp gồm: văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế; biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại tài sản có hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập hoặc các công ty định giá chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ định giá hoặc trung tâm định giá của Sở Tài chính xác nhận; văn bản xác nhận người nộp thuế có thiệt hại tại nơi và thời điểm xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: cơ quan công an, UBND cấp xã, ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)…

– Bà có thể cho biết thủ tục để được miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế?

– Đối với cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế với mức phạt tiền từ 3 triệu đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, hỏa hoạn, thảm họa, tai nạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo có quyền đề nghị miễn, giảm tiền phạt. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền phạt gồm: đơn đề nghị miễn, giảm tiền phạt; trường hợp thiệt hại về tài sản phải kèm theo bản sao có xác nhận công chứng về bồi thường thiệt hại (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có); xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc nơi có tài sản thiệt hại.

– Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), người nộp thuế được hưởng ưu đãi như thế nào, thưa bà?

– Tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai. Hồ sơ gồm: biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có); hồ sơ nêu trên lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Bên cạnh đó, được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai. Hồ sơ gồm: biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

– Xin bà cho biết hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt và các khoản thu về đất cho các trường hợp gặp khó khăn do thiên tai?

+ Hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân gồm: văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN có xác nhận của UBND cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn; biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của UBND cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu số 02/MGTH. Trường hợp thiệt hại về hàng hóa, dịch vụ, người nộp thuế phải cung cấp biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định. Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định.

Chứng từ bồi thường của cơ quan bảo hiểm (nếu có) hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có). Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế)…

+ Hồ sơ miễn, giảm thuế tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt, các khoản thu về đất gồm: văn bản đề nghị miễn hoặc giảm thuế theo mẫu số 01/MGTH; biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định độc lập và có xác nhận của UBND cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn theo mẫu số 02/MGTH. Trường hợp thiệt hại về hàng hóa, dịch vụ thì người nộp thuế cung cấp biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định. Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu và thiệt hại về sử dụng nước thiên nhiên thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định. Bản quyết toán tài chính (nếu là doanh nghiệp) kèm theo giải trình phân tích xác định số bị thiệt hại, số lỗ do bị thiệt hại…

– Hồ sơ miễn, giảm, gia hạn nộp thuế được nộp cho cơ quan thuế cấp nào, thưa bà?

– Hồ sơ đề nghị miễn, giảm, gia hạn nộp thuế trong các trường hợp nói trên được nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với người nộp thuế. Riêng hồ sơ miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân gặp khó khăn do thiên tai được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

– Xin cảm ơn bà!

Báo Khánh Hòa

Bình luận của bạn