Trang chủ Kinh tế - Xã hội Khánh Hòa: Phát hiện doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn ra...

Khánh Hòa: Phát hiện doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường

220
0

Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa (xã VÄ©nh PhÆ°Æ¡ng, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: PVSở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với UBND TP Nha Trang và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa (Quốc lộ 1A, xã Vĩnh Phương).

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa tiến hành thu 2 mẫu nước thải tại 2 vị trí hầm chứa nước thải sau xử lý và điểm cuối của đường ống xả nước thải ra mương.

Kết quả phân tích mẫu cho thấy các thông số COD, BOD, Amoni, Tổng N (một trong những thông số môi trường đặc trưng về nước thải) vượt QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Cột B từ 1,01 đến 2,03 lần.

Ngày 28.4.2016, UBND TP Nha Trang đã thành lập Đoàn kiểm tra, phát hiện công ty không vận hành hệ thống xử lý và xả nước thải không qua xử lý ra môi trường nên lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt.

Ngày 9.4, UBND TP Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tại công ty. Tuy nhiên, công ty báo cáo hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày/đêm của công ty bị sự cố trong thời gian đầu tháng 4.2018.

Sau đó, công ty đã tiến hành khắc phục sự cố và phối hợp với đơn vị có chức năng bảo trì hệ thống xử lý nước thải.

Qua kết quả kiểm tra, phát hiện Tổng N vượt quy chuẩn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty tiếp tục khắc phục hệ thống xử lý nước thải, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải.

Công ty TNHH Đánh bắt chế biến thủy sản Hoàng Sa (trước đây là Công ty TNHH MTV Quang Vinh) được UBND TP Nha Trang xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 1307 vào ngày 31.3.2010, quy mô công suất 680 tấn sản phẩm/năm. Sở Tài nguyên và môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại vào ngày 5.8.2014.

Theo UBND TP Nha Trang, cơ quan này sẽ kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công ty.

Theo Nhiệt Băng/ laodong.vn

Bình luận của bạn